Zrozumienie Asercji w xUnit: Kluczowe Metody i Ich Zastosowanie

Zrozumienie Asercji w xUnit: Kluczowe Metody i Ich Zastosowanie
1 maja 2024 Brak komentarzy Testowanie Tajko

Assert.NotEqual

Assert.NotEqual sprawdza, czy dwa obiekty nie są równe.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ValuesAreNotEqual()
{
  // Arrange
  // Oczekiwana wartość
  int expected = 5;

  // Act
  // Rzeczywista wartość
  int actual = 3;

  // Assert
  // Potwierdzenie, że wartości nie są równe
  Assert.NotEqual(expected, actual);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void UserAgeIsNotEqualTo18()
{
  // Arrange
  var mockUserRepository = new Mock<IUserRepository>();
  
  // Konfiguracja mocka, aby zwracał użytkownika z wiekiem 20 lat
  mockUserRepository.Setup(repo => repo.FindById(1))
    .Returns(new User { Age = 20 });

  // Tworzenie serwisu z zmockowanym repozytorium
  var userService = new UserService(mockUserRepository.Object);

  // Act
  // Pobranie użytkownika o id 1
  var user = userService.GetUserById(1);

  // Assert
  // Potwierdzenie, że wiek użytkownika nie jest równy 18
  Assert.NotEqual(18, user.Age);
}
Assert.NotInRange

Assert.NotInRange sprawdza, czy dana wartość nie znajduje się w określonym zakresie wartości.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ValueIsNotInRange()
{
  // Arrange
  // Ustawienie wartości liczby
  int number = 5;

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy liczba nie znajduje się w zakresie od 6 do 10
  Assert.NotInRange(number, 6, 10);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void TemperatureIsNotInDangerRange()
{
  // Arrange
  var mockThermostat = new Mock<IThermostat>();

  // Konfiguracja mocka zwracającego wysoką temperaturę
  mockThermostat.Setup(t => t.CurrentTemperature).Returns(100);

  // Act
  // Pobranie temperatury
  var temp = mockThermostat.Object.CurrentTemperature;

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy temperatura nie znajduje się w bezpiecznym zakresie
  Assert.NotInRange(temp, 0, 50);
}
Assert.NotNull

Assert.NotNull sprawdza, czy obiekt nie jest równy null.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ObjectIsNotNull()
{
  // Arrange
  // Tworzenie obiektu
  object obj = new();

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy obiekt nie jest null
  Assert.NotNull(obj);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void ServiceReturnsNotNullUser()
{
  // Arrange
  var mockUserService = new Mock<IUserService>();
  // Konfiguracja mocka zwracającego użytkownika
  mockUserService.Setup(s => s.GetUserById(1)).Returns(new User());

  // Act
  // Pobranie użytkownika
  var user = mockUserService.Object.GetUserById(1);

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy zwrócony użytkownik nie jest null
  Assert.NotNull(user);
}
Assert.NotSame

Assert.NotSame weryfikuje, że dwa obiekty nie są tym samym obiektem (tj. nie mają tej samej referencji).

Prosty przykład:

[Fact]
public void ObjectsAreNotTheSame()
{
  // Arrange
  var object1 = new Object(); // Tworzenie pierwszego obiektu
  var object2 = new Object(); // Tworzenie drugiego obiektu

  // Act & Assert
  Assert.NotSame(object1, object2); // Sprawdzenie, czy to nie są te same obiekty
}
Assert.NotStrictEqual

Assert.NotStrictEqual sprawdza, że dwa obiekty lub wartości nie są identyczne, z uwzględnieniem różnic, które mogą być ignorowane w prostym porównaniu, takie jak różnice w typach, referencjach czy konwersjach niejawnych.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ValuesAreNotStrictlyEqual()
{
  // Arrange
  string numberAsString = "5";
  int number = 5;

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy wartości nie są ściśle równe
  Assert.NotStrictEqual(numberAsString, number);
}
Assert.Null

Assert.Null sprawdza, czy dany obiekt jest równy null.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ObjectIsNull()
{
  // Arrange
  // Ustawienie obiektu na null
  object obj = null;

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy obiekt jest null
  Assert.Null(obj);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void GetUserReturnsNull()
{
  // Arrange
  var mockUserService = new Mock<IUserService>();
  
  // Konfiguracja mocka zwracającego null dla danego identyfikatora
  mockUserService.Setup(s => s.GetUserById(1)).Returns((User)null);

  // Act
  // Pobranie użytkownika
  var user = mockUserService.Object.GetUserById(1);

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy zwrócony użytkownik jest null
  Assert.Null(user);
}
Assert.ProperSubset

Assert.ProperSubset weryfikuje, czy jedna kolekcja jest prawdziwym podzbiorem drugiej kolekcji.

Prosty przykład:

[Fact]
public void CollectionIsProperSubset()
{
  // Arrange
  var subset = new HashSet<int> { 1, 2 };   // Definicja prawdziwego podzbioru
  var superset = new HashSet<int> { 1, 2, 3 }; // Definicja nadrzędnego zbioru

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy pierwszy zbiór jest prawdziwym podzbiorem drugiego zbioru
  Assert.ProperSubset(subset, superset); 
}

Przykład z mockowaniem:

Nie jest typowo używany, ponieważ testowanie kolekcji rzadko wymaga mockowania.

Assert.ProperSuperset

Assert.ProperSuperset weryfikuje, czy jedna kolekcja jest prawdziwym nadzbiorem drugiej kolekcji.

Prosty przykład:

[Fact]
public void CollectionIsProperSuperset()
{
  // Arrange
  var subset = new HashSet<int> { 1, 2 };     // Definicja podzbioru
  var superset = new HashSet<int> { 1, 2, 3 };  // Definicja nadrzędnego zbioru

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy pierwszy zbiór jest prawdziwym nadzbiorem drugiego zbioru
  Assert.ProperSuperset(superset, subset);
}
Assert.PropertyChanged

Assert.PropertyChanged jest używane do testowania, czy zdarzenie zmiany właściwości (PropertyChanged) jest wywoływane dla określonej właściwości obiektu, gdy oczekuje się, że jej wartość uległa zmianie.

Prosty przykład:

[Fact]
public void PropertyChangesWhenValueUpdated()
{
  // Arrange
  // Tworzenie obiektu z właściwościami powiadamiającymi o zmianie
  var model = new ObservableObject();

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy zmiana właściwości 'Name' wywoła zdarzenie PropertyChanged
  Assert.PropertyChanged(model, "Name", () => model.Name = "Nowe imię");
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void TestPropertyChangedWithMock()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka obiektu
  var mockViewModel = new Mock<ObservableObject>();
  string newName = "Nowe imię";

  // Act
  // Ustawienie nowej wartości
  mockViewModel.Object.Name = newName;

  // Assert
  // Symulowanie zgłoszenia zdarzenia PropertyChanged
  mockViewModel.Raise(m => m.PropertyChanged += null, new PropertyChangedEventArgs("Name"));

  // Dodatkowe sprawdzenie, czy właściwość została zaktualizowana
  Assert.Equal(newName, mockViewModel.Object.Name);
}
Assert.PropertyChangedAsync

Assert.PropertyChangedAsync to asynchroniczna wersja Assert.PropertyChanged, używana do testowania zdarzeń zmiany właściwości w scenariuszach asynchronicznych.

Prosty przykład:

 [Fact]
 public async Task PropertyChangesWhenValueUpdatedAsync()
 {
   // Arrange
   // Tworzenie modelu z właściwościami powiadamiającymi o zmianie
   var model = new ObservableObject();

   // Act & Assert
   // Sprawdzenie, czy zmiana właściwości 'Name' wywoła zdarzenie PropertyChanged
   await Assert.PropertyChangedAsync(model, "Name", async () =>
   {
     // Asynchroniczna zmiana właściwości 'Name'
     await Task.Run(() => model.Name = "Nowe imię"); 
   });
 }

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public async Task TestPropertyChangedAsyncWithMock()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka obiektu
  var mockViewModel = new Mock<ObservableObject>();
  string newName = "Nowa nazwa asynchroniczna";

  // Act
  // Asynchroniczne ustawienie nowej wartości
  await Task.Run(() => mockViewModel.Object.Name = newName);

  // Assert
  // Symulowanie zgłoszenia zdarzenia PropertyChanged
  mockViewModel.Raise(m => m.PropertyChanged += null, new PropertyChangedEventArgs("Name"));

  // Dodatkowe sprawdzenie, czy właściwość została zaktualizowana
  Assert.Equal(newName, mockViewModel.Object.Name);
}
Tagi
O Autorze
Tajko
Tajko Tajko z tej strony:) Obecnie pracuję we Wrocławiu przy projektach desktopowych. Skoro sam się czegoś nauczyłem to i inni mogliby nauczyć się tego co ja w łopatologiczny sposób:)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ