Tag: Klasa

Tag: Klasa

9. Programowanie obiektowe – Dziedziczenie, klasa bazowa, modyfikatory dostępu (hermetyzacja), klasa abstrakcyjna (abstract), klasa zapieczętowana (sealed), wielokrotne dziedziczenie (Interface)
18 lipca 2022 C#, Poradnik Tajko

Kolejny punkt przy programowaniu obiektowym, tym razem omówię dziedziczenie i pokażę na przykładach, kiedy może się przydać, wspomnę o klasie bazowej, pokażę klasę abstrakcyjną…

Czytaj więcej
8. Programowanie obiektowe – Klasy, konstruktory, destruktory, static
26 czerwca 2022 C#, Poradnik Tajko

Wstęp do programowania obiektowego, omówiono czym są klasy, jak tworzyć obiekty klasy, czym są konstruktory i wiele innych…

Czytaj więcej