TextResxEditor

TextResxEditor
Przybliżony startPrzybliżony koniecDo pobraniaPokazówka
14.09.201912.11.2019LinkLink
Stack (użyte nugety, język itp.)WPF, C#, Autoupdater.NET, MetroUI, PropertyChanged.Fody

Aplikacja, która pozwala edytować pliki *.resx (obecnie tylko z wartościami tekstowymi typu string). Dodatkowo jest możliwość wygenerowania pliku *.resources, porównywanie kluczy itd.


Funkcje

 • Dodawanie/usuwanie/aktualizacja kluczy, wartości, komentarzy w pliku *.resx,
 • Generowanie pliku *.resources,
 • Konwertowanie pliku *.resources na plik *.resx,
 • Wyszukiwanie kluczy z różnymi kryteriami,
 • Wyświetlenie kluczy, które mają z duplikowane wartości,
 • Porównywanie 2-3 plików ze sobą pod względem występowania kluczy,
 • Wyświetlenie różnicy w kluczach pomiędzy plikami,
 • Języki: Polski (domyślny), Angielski, Niemiecki,
 • Itd.

Wymagania

 • Połączenie z Internetem w celu sprawdzenia aktualizacji,
 • .NET 4.6,
 • Testowane na Windows 10

Okno główne

Okno główne z wczytanymi danymi z pliku resx

Porównanie plików

Porównanie danych pomiędzy plikami

1

Ocena aplikacji od 1-5