Kurs YouTube – C#

Kurs YouTube – C#

Odcinki z serii C# od najnowszego po najstarszy C#

9. Programowanie obiektowe – Dziedziczenie, klasa bazowa, modyfikatory dostępu (hermetyzacja), klasa abstrakcyjna (abstract), klasa zapieczętowana (sealed), wielokrotne dziedziczenie (Interface)

Kolejny punkt przy programowaniu obiektowym, tym razem omówię dziedziczenie i pokażę na przykładach, kiedy może się przydać, wspomnę…

Szczegóły: Link

8. Programowanie obiektowe – Klasy, konstruktory, destruktory, static

Wstęp do programowania obiektowego, omówiono czym są klasy, jak tworzyć obiekty klasy, czym są konstruktory i wiele innych. Klasycznie pokazane na przykładam, gdzie…

Szczegóły: Link

7. Metody – Grupa poleceń, która wykonuje określone działanie

Metoda? Czasami nazywana funkcją. Jest to coś w rodzaju przepisu np. na ciasto w którym jest opisana lista kroków, które…

Szczegóły: Link

6. Pętle – Jeden ze sposobów skrócenia powtarzalności kodu (for, foreach, while, do..while, break, continue, pętle zagnieżdżone)

Pętla jak sama nazwa wskazuje, pozwala powtórzyć daną czynność konkretną ilość razy…

Szczegóły: Link

5. Instrukcje warunkowe/wyboru – if, else, else if, zagnieżdżone instrukcje warunkowe, switch

Omówienie instrukcji warunkowych/wyboru od klasycznego if’a po takiego bardziej rozbudowanego lub zagnieżdżonego na instrukcji wyboru kończąc…

Szczegóły: Link

4. Tablice – Deklaracja, wprowadzanie wartości, inicjalizacja, tablice wielowymiarowe, prezentacja w Unity3D

Dzisiejszym tematem będą tablice z różnymi wymiarami. Pokażę w jaki sposób je zadeklarować, jak przypisać wartości, jak wyświetlić elementy z tablicy itp…

Szczegóły: Link

3. Podstawy – Komentarze, typy zmiennych, deklaracja, inicjalizacja

W tym nagraniu pokazuję jak zakomentować linię lub fragment kodu normalnie lub przy pomocy skrótów klawiszowych. Pokazuję wiele przydatnych skrótów klawiszowych, które..

Szczegóły: Link

2. Omówienie Interfejsu, Utworzenie Projektu Aplikacji Konsolowej Z .NET 5 I 6 (C# 9, 10), Wgranie Rozszerzeń Itp.

W tym odcinku omawiam interfejs w Visual Studio 2022, pokazuję także jak utworzyć projekty aplikacji konsolowej pod .NET 5 i 6 itd..

Szczegóły: Link

1. Pobranie i instalacja Visual Studio 2022 Community

I pyyyk w końcu ruszyło coś z YouTubem. Pierwszy odcinek raczej pod serię C# w której pokazuję skąd pobrać obecnie najnowszą wersję Visual Studio 2022 Community oraz jak ją zainstalować. Link i znajdziecie w opisie filmu

Szczegóły: Link