Zrozumienie Asercji w xUnit: Kluczowe Metody i Ich Zastosowanie

Zrozumienie Asercji w xUnit: Kluczowe Metody i Ich Zastosowanie
1 maja 2024 Brak komentarzy Testowanie Tajko

Dziś zagłębimy się w fascynujący świat asercji w testach jednostkowych z użyciem frameworka xUnit. Asercje to kluczowe narzędzia w arsenale każdego testera, umożliwiające weryfikację zachowania testowanego kodu. Są one niezbędne do stwierdzenia, czy nasze aplikacje działają zgodnie z oczekiwaniami. W dzisiejszym wpisie omówimy szeroki zakres dostępnych metod asercji w xUnit, które pozwalają na sprawdzenie różnych aspektów działania aplikacji, od prostego porównania wartości po zaawansowane scenariusze z wykorzystaniem mockowania.

Co to są asercje?

Asercje to stwierdzenia, które muszą być prawdziwe, aby test jednostkowy przeszedł pomyślnie. Jeśli asercja jest fałszywa, test jest uznawany za niezaliczony, co wskazuje na potencjalne problemy w kodzie. Asercje sprawdzają wartości zwracane przez metody, stan obiektów, a także reakcje na różne dane wejściowe.

Rodzaje asercji w xUnit

xUnit oferuje szeroką gamę metod asercji, które mogą być klasyfikowane w następujące kategorie:

 • Asercje równości: Sprawdzają, czy dwie wartości lub obiekty są równe, np. Assert.Equal, Assert.NotEqual.
 • Asercje kolekcji: Pozwalają na sprawdzenie zawartości kolekcji, czy są puste, zawierają określone elementy, czy wszystkie elementy spełniają dane kryterium, np. Assert.Empty, Assert.NotEmpty, Assert.Contains, Assert.DoesNotContain, Assert.All, Assert.Collection.
 • Asercje wyjątków: Używane do weryfikacji, czy metoda rzuca oczekiwane wyjątki podczas swojego wykonania, np. Assert.Throws, Assert.ThrowsAny.
 • Specjalistyczne asercje: Służą do sprawdzania specyficznych warunków, takich jak zakresy wartości, typy obiektów, czy właściwości obiektów, np. Assert.InRange, Assert.IsType, Assert.IsNotType, Assert.EndsWith, Assert.StartsWith.

Przykłady użycia asercji w xUnit

Asercje równości:

 • Assert.Equal sprawdza, czy dwie wartości są równe, co jest kluczowe przy testowaniu wartości zwracanych przez metody.
 • Assert.NotEqual pomaga w potwierdzeniu, że dwie wartości nie są równe, co jest ważne, gdy oczekujemy zmiany stanu po wykonaniu pewnych operacji.

Asercje kolekcji:

 • Assert.Empty i Assert.NotEmpty pozwalają na testowanie, czy kolekcje są puste lub zawierają elementy.
 • Assert.Contains i Assert.DoesNotContain są używane do sprawdzenia, czy kolekcja zawiera lub nie zawiera określonych elementów.

Asercje wyjątków:

 • Assert.Throws i Assert.ThrowsAny służą do weryfikacji, czy metoda rzuciła oczekiwany wyjątek, co jest niezbędne przy testowaniu obsługi błędów.

Wprowadzenie nowych asercji

Dodatkowo, wprowadziliśmy bardziej złożone metody asercji takie jak Assert.DoesNotMatch i Assert.EndsWith, które pozwalają na bardziej szczegółowe testowanie ciągów znaków oraz Assert.Equivalent, które umożliwia weryfikację równoważności kolekcji bez względu na kolejność elementów. Te zaawansowane narzędzia zapewniają jeszcze większą elastyczność i moc w testowaniu, umożliwiając precyzyjne i efektywne potwierdzanie zachowania aplikacji.

Dzięki zrozumieniu i stosowaniu tych metod, użytkownicy mogą zwiększyć jakość i niezawodność swojego oprogramowania, upewniając się, że ich kod działa tak, jak powinien w różnych warunkach. Każda metoda asercji w xUnit została zaprojektowana, aby ułatwić testowanie, czyniąc je bardziej intuicyjnym i dostępnym dla programistów na różnych poziomach zaawansowania.

Lista omawianych asercji
 1. Assert.All
 2. Assert.Collection
 3. Assert.Contains
 4. Assert.Distinct
 5. Assert.DoesNotContain
 6. Assert.DoesNotMatch
 7. Assert.Empty
 8. Assert.EndsWith
 9. Assert.Equal
 10. Assert.Equivalent
 11. Assert.Fail
 12. Assert.False
 13. Assert.InRange
 14. Assert.IsAssignableFrom
 15. Assert.IsNotAssignableFrom
 16. Assert.IsNotType
 17. Assert.IsType
 18. Assert.Matches
 19. Assert.Multiple
 20. Assert.NotEmpty
 21. Assert.NotEqual
 22. Assert.NotInRange
 23. Assert.NotNull
 24. Assert.NotSame
 25. Assert.NotStrictEqual
 26. Assert.Null
 27. Assert.ProperSubset
 28. Assert.ProperSuperset
 29. Assert.PropertyChanged
 30. Assert.PropertyChangedAsync
 31. Assert.Raises
 32. Assert.RaisesAny
 33. Assert.RaisesAnyAsync
 34. Assert.RaisesAsync
 35. Assert.ReferenceEquals
 36. Assert.Same
 37. Assert.Single
 38. Assert.StartsWith
 39. Assert.StrictEqual
 40. Assert.Subset
 41. Assert.Superset
 42. Assert.Throws
 43. Assert.ThrowsAny
 44. Assert.ThrowsAnyAsync
 45. Assert.ThrowsAsync
 46. Assert.True
Tagi
O Autorze
Tajko
Tajko Tajko z tej strony:) Obecnie pracuję we Wrocławiu przy projektach desktopowych. Skoro sam się czegoś nauczyłem to i inni mogliby nauczyć się tego co ja w łopatologiczny sposób:)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ